Technické parametry

Technické parametry

Nájezdy

 Výběr správného nájezdu

1. Prvním potřebným údajem je výška nájezdu.

2. Dále je nutné si zjistit sklon pro dané vozidlo či stroj, pro které vybíráte nájezd. Dle typu vozidla nebo stroje se sklon pohybuje od 10 do 30 %. Údaj o sklonu vozidla nebo stroje naleznete v technické dokumentaci. Orientačně se sklon pohybuje u osobních vozidel v rozmezí 10 - 30 % a zemědělských strojů 25 - 30 %.

Maximální sklon nájezdu je 30 %.

3. Délku vhodného nájezdu zjistíte za pomocí tohoto vzorce: Délka nájezdu = výška nájezdu x 100 / sklon v %

4. Nyní je zapotřebí určit požadovanou nosnost nájezdu. Ta se bude odvíjet od hmotnosti vozidla nebo stroje, pro které nájezd pořizujete a nezapomeňte přičíst patřičnou rezervu 5 - 10 % kvůli váze obsluhy atd. Uvedená nosnost u nájezdu je bodová a tudíž je podstatný rozvor vozidla nebo stroje. Z tohoto důvodu jsou ve většině případů u nájezdů uváděny povolené nosnosti pro tři velikosti rozvorů.

5. Nesmíme opomenout šířku nájezdu. Ideálním rozměrem je, pokud šířka pásu nebo pneumatiky je o 5 cm menší než světlá šířka nájezdu a vozidlo nebo stroj, tak mohlo volně popojíždět. Při velmi úzkých pásů nebo pneumatik dochází ke snížení nosnosti nájezdů.

6. Rádi bychom Vás upozornili na patu nájezdu. Dbejte na to, aby sklon k vozovce nebyl příliš nízký oproti projektovanému sklonu a nedošlo k poškození. 

Lešení

Při výběru lešení je zapotřebí znát požadovanou šířku. V naší nabídce naleznete šíři 0,85 m a 1,45m. Dalším podstatným údajem je délka lešení, kterou nabízíme opět ve dvou variantách a to 1,8 m a 2,5 m. V případě, že tyto dva parametry máte zvolené, přichází čas si určit potřebnou výšku lešení. Zákazník se často může ztrácet v názvosloví typu pracovní výška, výška věže a výška pracovní podlahy. Pro snadnější představu jsou tyto názvy vyobrazeny na obrázku níže.